HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava 2017-2019

Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava 2017-2019 - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2017, 27

  Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava 2017-2019

  Vastu võetud 02.02.2017 nr 2

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Rõngu Vallavolikogu 27.08.2015. a määruse nr 9 „Rõngu Lasteaia Pihlakobar põhimäärus“ § 12 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada „Rõngu Lasteaia Pihlakobar arengukava 2017-2019“ vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Sulev Kuus
  volikogu esimees

  Lisa Rõngu Lasteaia Pihlakobar arengukava