Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu 09. novembri 2017. a määruse nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2018, 6

Häädemeeste Vallavolikogu 09. novembri 2017. a määruse nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Häädemeeste Vallavolikogu 09.novembri 2017.a määruse nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ § 2 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(4) Vallavolikogu liikmetele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 35 eurot.

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json