Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2017. a määruse nr 78 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2018, 8

Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2017. a määruse nr 78 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 4
, rakendatakse alates 1.01.2018

Määrus kehtestatakse Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 85 „Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 86 „Sillamäe Lasteaia Päikseke põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 87 „Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus“ § 9 lõike 2 ja Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 88 „Sillamäe Lasteaia Rukkilill põhimäärus“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2017. a määruse nr 78 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ (RT IV, 07.07.2017, 2) § 3 lõige 1, milles asendada sõnad „840 eurot“ sõnadega „978 eurot“.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json