Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine 2018. aastaks

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2018, 28

Maamaksumäärade kehtestamine 2018. aastaks

Vastu võetud 24.01.2018 nr 1
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.a.

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes Saarde valla haldusterritooriumil 2018. aastaks.

§ 2.   Maamaksumäärade kehtestamine

  Kehtestada 01. jaanuarist 2018.a maamaksu määrad Saarde vallas hinnatsooniti järgmiselt:

Hinnatsoon     

Üldine maksumäär %      

Haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär %      

H0306001-2

2,4

1,5

H0711001

2,4

1,5

H0711002

2,4

1,5

H0711003

2,4

1,5

H0782001

2,4

1,5

H0756001

2,5

1

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 07. detsembri 2016. a määrus nr 12 „Maamaksumäärade kehtestamine 2017 .aastaks“ (RT IV, 13.12.2016, 35) ja Surju Vallavolikogu 24. oktoobri 2012. a määrus nr 18 „Maamaksumäära kehtestamine“ (RT IV, 17.10.2013, 37).

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json