Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2018, 53

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 09.11.2017 nr 2
RT IV, 23.11.2017, 8
jõustumine 26.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 08.02.2018, 611.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Häädemeeste Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Tasu või hüvitise suurus

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt hüvitist 400 eurot.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu aseesimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 200 eurot. Kui volikogu aseesimees täidab volikogu esimehe ülesandeid, makstakse talle volikogu esimehe hüvitist.

  (3) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (tema äraolekul aseesimehele) makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 100 eurot.

  (4) Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 35 eurot.
[RT IV, 08.02.2018, 6 - jõust. 11.02.2018]

  (5) Vallavolikogu liikmel on õigus saada tasu ainult ühel käesoleva paragrahvi lõikes 1 kuni 4 sätestatud alusel.

§ 3.   Tasu või hüvitise maksmine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud tasu või hüvitis makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (2) Tasu või hüvitist ei maksta:
  1) kui vallavolikogu liige on esitanud kirjaliku avalduse sellest loobumiseks;
  2) vallavolikogu istungist mitte osavõtnud vallavolikogu liikmele.

  (3) Arvestust vallavolikogu liikmete vallavolikogu istungist osavõtu kohta peab vallasekretär, võttes aluseks vallavolikogu istungi protokolli lisaks oleva kohaloleku registreerimislehe.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27. oktoobrist 2017.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json