Teksti suurus:

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 4

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 04.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 6 alusel.

§ 1.   Jõgeva Vallavalitsuse 2. aprilli 2018 määruse nr 3 „Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend“ paragrahvi § 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:


„(3) Lasteaia logopeedi, erirühma õpetaja ja magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammäär on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga.“

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

Aare Olgo
vallavanem

Egle Lääne
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json