HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 29

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 20.12.2018 nr 50
RT IV, 04.01.2019, 2
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2019RT IV, 08.02.2019, 1111.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus kehtestab vanemate kaetava osa määra (edaspidi kohatasu) Rapla valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) ühe lapse kohta kuus ja selle tasumise korra.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Kohatasu koolieelsetes lasteasutustes kehtestatakse järgmiselt:
  1) Alu Kool 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) Hagudi Põhikool 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  3) Kabala Lasteaed-Põhikool 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  4) Kaiu Lasteaed Triinutare 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  5) Lasteaed Sinilill 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
[RT IV, 08.02.2019, 11 - jõust. 11.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]
  6) Rapla Erilasteaed Pääsupesa 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  7) Rapla Lasteaed Kelluke 8 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  8) Rapla Lasteaed Naksitrallid 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  9) Rapla Lasteaed Päkapikk 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Osaajalise koha tasu on 20% paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1-9 nimetatud kohatasu määrast iga kohalkäimise päeva eest nädalas.

§ 3.   Kohatasu soodustused

  (1) Perele, kellel Rapla valla koolieelsetes lasteasutustes õpib kaks last ning laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas, rakendatakse vanema taotlusel kohatasu soodustust 50 % käesoleva määruse § 2 lõikes 1 ja 2 sätestatud määrast.

  (2) Perele, kellel Rapla valla koolieelsetes lasteasutuses ja/või statsionaarse õppega üldhariduskoolides (kaasa arvatud Rapla Gümnaasium ja Raikküla Kool) õpib kolm või enam last ning laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas, on vanema taotlusel kohatasu maksmisest vabastatud.

  (3) Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) igaks õppeaastaks taotluse. Taotluse näidisvorm on kättesaadav valla kodulehel.

  (4) Soodustus määratakse taotluse esitamise kuust pärast taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimist.

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu arvestus algab lapse nimekirja kandmise kuust.

  (2) Kohatasu makstakse 11 kuu eest aastas. Tasu ei arvestata juulikuu eest.

  (3) Perioodil, mil vanema kirjaliku taotluse ja lasteaia direktori käskkirja alusel ei kasutata lasteaiakohta järjestikku enam kui 6 kuud, kohatasu ei arvestata.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2019. a, välja arvatud § 2 lõike 1 punkt 5, mis jõustub 1. jaanuaril 2019. a.
[RT IV, 08.02.2019, 11 - jõust. 11.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json