HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Peipsiääre Valla Koosa Lasteaia arengukava kinnitamine

Peipsiääre Valla Koosa Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 54

  Peipsiääre Valla Koosa Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 30.01.2019 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 40 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 4, Vara Vallavolikogu 19.09.2012 määrusega nr 9 kehtestatud Koosa lasteaia põhimääruse § 9 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Koosa Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 vastavalt lisale üheteistkümnel lehel.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaako Lindmäe
  vallavolikogu esimees

  Lisa Koosa Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021

  /otsingu_soovitused.json