HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 57

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

Vastu võetud 04.02.2019 nr 2

Määrus antakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse“ § 7 lõike 2 punkti 3, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 83 lõike 1, lõike 2 ja lõike 5, „Huvikooli seaduse“ § 21 lõike 4, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 7 ja Nõo Vallavolikogu 24. jaanuari 2019 määruse nr 21 „Nõo valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel.

§ 1.  Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

  Kinnitada Nõo vallale kuuluvates, vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolis ja muusikakoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2019. aastal alljärgnevalt:
 1) Nõo lasteaed Krõll 4 146 € aastas, 345 € kuus;
 2) Nõgiaru lasteaed 5 322 € aastas, 444 € kuus;
 3) Luke lasteaed Segasumma 7 045 € aastas, 587 € kuus;
 4) Tõravere lasteaed Tõruke 5 655 € aastas, 471 € kuus;
 5) Nõo Muusikakool 2 557 € aastas, 213 € kuus;
 6) Nõo Põhikool 1 376 € aastas, 115 € kuus.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Nõo vallavalitsus tasub teistele omavalitsustele munitsipaalkoolide õppekoha eest vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmääradele.

 (2) Käesolevat määrust rakendatakse eelarveaasta algusest.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json