Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kontrollarvude kinnitamine hallatavatele asutustele ja tegevusaladele 2019. aastaks

Kontrollarvude kinnitamine hallatavatele asutustele ja tegevusaladele 2019. aastaks - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2019, 59

  Kontrollarvude kinnitamine hallatavatele asutustele ja tegevusaladele 2019. aastaks

  Vastu võetud 05.02.2019 nr 2

  Lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 ja Harku Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määruse nr 1 „Harku valla 2019. aasta eelarve kinnitamine“ § 3 alusel:

  § 1.  Kinnitada Harku valla 2019. aasta põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi vastavalt lisale 1.

  § 2.  Kinnitada Harku valla 2019. aasta põhitegevuse kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi vastavalt lisale 2.

  § 3.  Kinnitada Harku valla 2019. aasta investeerimistegevuse tulud ja kulud majandusliku sisu järgi vastavalt lisale 3.

  § 4.  Kinnitada Harku valla 2019. aasta finantseerimistegevuse tulud ja kulud majandusliku sisu järgi vastavalt lisale 4.

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Erik Sandla
  Vallavanem

  Ive Eevel
  Vallasekretär

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3 

  Lisa 4