Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 2

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ paragrahv 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) tugitoetus 55 eurot aastas;“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json