Teksti suurus:

Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 5

Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 7

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Põhja-Sakala valla põhimääruse § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Põhja-Sakala Vallavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 45 „Suure-Jaani Tervisekoja põhimäärus“ § 5 lõiget 1.
Lõike 1 uus sõnastus on: Asutuse nõukogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on asutuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomine. Asutuse nõukogu on kuni viieliikmeline.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Toobal
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json