ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 22

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 27.01.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel ning lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõikest 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad Harku vallas toimetulekutoetuse määramiseks.

  (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel hüvitatakse taotlejale tema ja tema perekonna kasutuses oleva eluruumi jooksval kuul tasumisele kuuluvad kulud elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpinna ulatuses, kuid mitte üle käesoleva määruse §-s 2 kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad sotsiaalselt põhjendatud eluruumi normpinna kohta on järgmised:
  1) üür – kuni 9 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulud – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 3 eurot ja 50 senti 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 25 eurot ühe elaniku kohta kuus;
  5) kaugküttega eluruumi puhul kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 8 eurot 1 m2 kohta kuus;
  6) kaugkütteta eluruumi (puidu-, gaasi-, elektriküttega sh kombineeritud küttega või muu küttega eluruum) puhul kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 10 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) maamaksukulu – kuni 0,30 eurot 1 m2, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,50 senti 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veo tasu – kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2022.

  (2) Harku Vallavolikogu 29. novembri 2018 määrus nr 16 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Kotkas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json