Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Pihtla valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine

Pihtla valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2013, 37

  Pihtla valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine

  Vastu võetud 29.03.2012 nr 4

  Määruse andmise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.37 ja Veeseaduse § 3² lg 5 p.5

  § 1.   Kehtestada Pihtla valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

  § 2.  Määrus jõustub 1.mail 2012.a.

  Priit Kuusk
  volikogu aseesimees

  Lisa Eeskiri