Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu 24.11. 2011 määruse nr 20 „Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2014, 15

Vinni Vallavolikogu 24.11. 2011 määruse nr 20 „Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine

28.09.2016 16:32
Veaparandus - parandatud ilmne ebatäpsus vastuvõtu aastaarvus

Vastu võetud 27.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36² alusel.

§ 1.   Vinni Vallavolikogu 24.11.2011 määruses nr 20 „Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:


1) muudetakse paragrahv 7 lõige 1 – 4 ja sõnastatakse järgmiselt:


„§ 7. Koerte ja kasside märgistamine ja registreerimine

  (1) Koer ja kass peab kandma märgistusena mikrokiipi. Enne 2012.aastat sündinud koerad võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit, mille koeraomanik kinnitab koera kaelarihmale. Registreerimisnumbri väljastab vallavalitsus. Mikrokiibi paigaldab tegevusluba omav veterinaararst.

  (2) Kõik valla haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid peavad olema registreeritud Vinni valla lemmikloomaregistris (edaspidi: register). Teised lemmikloomad võib kanda registrisse loomapidaja soovi korral. Lemmiklooma märgistamise ja registreerimisega seotud kulud tasub loomaomanik.

  (3) Loomaomanik peab koera ja kassi märgistama ja registreerima kümne päeva jooksul arvates päevast, mil koer või kass sai kolme kuuseks.

  (4) Omandatud täiskasvanud koer või kass, kes on märgistamata ja registreerimata tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer või kass on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmed kümne päeva jooksul omandamise päevast."


2) paragrahv 7 lõige 8 lisatakse peale esimest lauset lause:

„Kõik valla territooriumil peetavad kassid peavad olema märgistatud ja kantud valla registrisse hiljemalt 01.märts 2015.”

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rauno Võrno
Esimees

/otsingu_soovitused.json