ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 66

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

Vastu võetud 26.05.2015 nr 8
RT IV, 02.06.2015, 6
jõustumine 05.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 08.03.2016, 1811.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel aluseks olevad eluasemekulude piirmäärad Pühalepa vallas.
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel:
  1) loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  3) võib eluruumis üksinda elavatele pensionäridele arvestada normpinnaks kuni 51 m2;
  4) võetakse aluseks taotleja ja tema perekonna kasutuses oleva eluruumi jooksval kuul tasumisele kuuluvad tegelikud kulud sotsiaalselt põhjendatud normpinna ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

  (1) Üür kuni 3 eurot/ m2 kohta.

  (2) Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot/ m2 kohta.

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot/ m2 kohta.

  (4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 m3 ulatuses kuus iga pereliikme kohta.

  (5) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
  1) kaugküttega eluruumis tegelik kulu normpinna alusel;
  2) kaugkütteta (elektriküttega) eluruumis sügis-talvisel kütteperioodil, 01.oktoobrist kuni 30.aprillini, kuni 100 eurot kuus;
  3) kaugkütteta (ahjuküttega) eluruumi puhul mitte rohkem kui 15 m3 küttepuid aastas maksumusega kuni 520 eurot.

  (6) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu 25 eurot üheliikmelise pere ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (7) Majapidamisgaasi maksumus kuni nelja gaasiballooni (17 kg) maksumus pere kohta aastas.

  (8) Tegelik maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.

  (9) Hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 0,20 eurot/m2 kohta kuus.

  (10) Tegelik olmejäätmete veotasu pere kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse 01. juunist 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json