Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2016. aasta esimene lisaeelarve

Rae valla 2016. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 82

  Rae valla 2016. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 01.03.2016 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2016. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 150 000 eurot.

   (2) Vähendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 170 000 eurot.

   (3) Suurendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 350 000 eurot.

   (4) Vähendada likviidseid varasid 30 000 eurot.

   (5) Lõigetes 1 – 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json