HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 85

  Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 01.03.2016 nr 2

  Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ja Vaivara Vallavolikogu 16.06.2010 määruse nr 10 „Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine” § 2 lg 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Veikko Luhalaid
  vallavanem

  Veronika Stepanova
  vallasekretär

  Lisa Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json