Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Emmaste valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Emmaste valla 2017. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2017, 50

  Emmaste valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 27.02.2017 nr 59

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ja kooskõlas Emmaste Vallavolikogu 30.10.2016 määrusega nr 53 „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine“.

  § 1.   Kinnitada Emmaste valla 2017. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2017. a.

  Ülo Kikas
  Volikogu esimees

  Lisa Emmaste valla 2017. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json