ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2018, 9

  Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine

  Vastu võetud 20.02.2018 nr 21
  jõustumine 01.05.2018

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 2 ja elamuseaduse § 37¹ alusel.

  § 1.  Kambja valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks kehtestatakse 1.50 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus. Nimetatud üüri piirmäär ei sisalda eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid.

  § 2.  Kambja Vallavalitsusel on õigus diferentseerida üüri suurust olenevalt eluruumi mugavusastmest ja heakorrastatuse tasemest.

  § 3.  Ülenurme Vallavolikogu 07.12.2010 määrus nr 14 “Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine Ülenurme vallas” ja Kambja Vallavolikogu 06.05.1999 määrus nr 8 “Üüri piirmäärade kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 4.  Määrus jõustub 1. mail 2018. a.

  Heiki Sarapuu
  vallavolikogu esimees