Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2018. a eelarve vastuvõtmine

Mustvee valla 2018. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2018, 80

Mustvee valla 2018. a eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.02.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punktile 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahv 23 lõikele 2 ning lähtudes vallavalitsuse poolt esitatud eelarve projektist.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Mustvee valla 2018. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1 järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulude eelarve summas 7 590 093 €;
  2) põhitegevuse kulude eelarve summas 7 327 129 €;
  3) investeerimistegevuse eelarve summas 1 148 245 €;
  4) finantseerimistegevus summas 520 915 €;
  5) likviidsete varade muutus summas – 364 366.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Mustvee valla 2018. a eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json