Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 22. novembri 2021. a määruse nr 1 „Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2023, 1

Mulgi Vallavolikogu 22. novembri 2021. a määruse nr 1 „Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 ning Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 7 „Mulgi valla põhimäärus“ § 4 lõike 7 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavolikogu 22. novembri 2021. a määruse nr 1 „Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 22. novembri 2021. a määruse nr 1 „Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ paragrahvi 2 muudetakse järgmiselt:
  1) lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vallavolikogu liikmele, välja arvatud vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees makstakse tasu vallavolikogu istungist osavõtu eest 60 eurot.“;
  2) lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Vallavolikogu esimehele makstakse igakuist hüvitist 800 eurot.“;
  3) lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuist hüvitist 400 eurot.“;

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse 1. märtsist 2023. a kuni 31. detsembrini 2023. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json