HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Luunja valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Luunja valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2023, 2

Luunja valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad

Vastu võetud 28.02.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel

§ 1.   Teeninduspiirkonna kinnitamine

  (1) Kinnitada Luunja Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Luunja valla haldusterritoorium.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda võtta lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 15.08.2013 määrus nr 48 „Koolieelsete õppeasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json