Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 18 „Laulasmaa Kooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2023, 3

Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 18 „Laulasmaa Kooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel ja lähtudes Lääne-Harju valla põhimääruse § 54 lõikest 3.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määrust nr 18 „Laulasmaa Kooli põhimäärus“ muudetakse järgmiselt:

 
  1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, 76702 Harju maakond.“;
  2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Õpilaste individuaalse arengu toetamiseks töötavad koolis vajadusel õpiabirühmad, tasemerühmad ja eriklassid.“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. septembril 2023.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json