Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ muutmise heakskiitmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2023, 4

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ muutmise heakskiitmine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1, § 374 lõigete 1 ja 2 ning haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kiita heaks Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ muutmine alljärgnevalt:


1) kinnitada uues redaktsioonis „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035. Viljandimaa – arenev PÄRIS EESTI“ (lisatud);


2) lisa 1 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava“ asendada käesoleva määruse lisaga 1 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035 tegevuskava“;


3) lisa 2 „Viljandimaa tervise- ja heaolu profiil“ asendada käesoleva määruse lisaga 2 „Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035. Tegevuskava 2023-2026“;


4) lisa 3 „Statistiline ülevaade Viljandimaast“ asendada käesoleva määruse lisaga 3 „Statistiline ülevaade Viljandi maakonna arengust 2015-2021“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mait Allas
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi maakonna arengustrateegia 2035

Lisa  1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035 tegevuskava

Lisa  2 Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035

Lisa  3 Statistiline ülevaade Viljandi maakonna arengust 2015-2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json