Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Karksi valla teehoiukava kinnitamine

Karksi valla teehoiukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 18

  Karksi valla teehoiukava kinnitamine

  Vastu võetud 20.03.2014 nr 8

  Määrus kehtestatakse teeseaduse § 14 ja § 15 lõike 1 ning Karksi valla arengukava 2009 - 2018 punkti 3.19.2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Karksi valla teehoiukava vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada riigiteede mustkatete planeerimise ettepanek vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada kergliiklusteede planeerimise ettepanek vastavalt lisale 3.

  § 4.   Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 16.03.2011 määrus nr 38 “Karksi valla teehoiukava kinnitamine”.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Siret Vene
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Karksi valla teehoiukava

  Lisa 2 Riigiteede mustkatete planeermise ettepanek

  Lisa 3 Kergliiklusteede planeerimise ettepanek

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json