HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kõpu Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2013-2017

Kõpu Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2013-2017 - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 25

  Kõpu Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2013-2017

  Vastu võetud 27.08.2013 nr 4

  Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kõpu Põhikooli arengukava aastateks 2013-2017 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Tõnu Kiviloo
  vallavanem

  Sirje Ojalo
  vallasekretär

  Lisa Arengukava 2013-2017

  Lisa 1  Tegevuskava