Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 18. detsember 2014 määruse nr 45 ”Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2015, 25

Kose Vallavolikogu 18. detsember 2014 määruse nr 45 ”Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 27.03.2015 nr 60

Määrus kinnitatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 9 lõike 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lisada Kose Vallavolikogu 18. detsember 2014 määruse nr 45 ”Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ §-i 22 lõige 2 ning sõnastada see järgmiselt:
„Määrust rakendatakse alates 1. juulist 2015. aasta“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json