Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2015, 50

Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 26.03.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 1 ja § 23 lõike 2 alusel, ning kooskõlas Viru-Nigula Vallavolikogu 11.12.2014.a määrusega nr 15 „Viru-Nigula valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise, reservfondi moodustamise ning majandusaasta aruande esitamise kord” ja Viru-Nigula Vallavolikogu 16.10.2014.a. määrusega nr 12 “Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2015 – 2018”.

§ 1.   Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve

  Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele alljärgnevalt:
Lisa 1 – Viru-Nigula valla eelarve
Lisa 2 - Viru-Nigula valla tulude eelarve
Lisa 3 – Viru-Nigula valla kulude eelarve
Lisa 4 – Viru-Nigula valla investeerimistegevuse eelarve
Lisa 5 - Viru-Nigula valla finantseerimistegevuse eelarve
Lisa 6 – Seletuskiri Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve juurde

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Olav Kreen
Volikogu esimees

Lisa Viru-Nigula valla eelarve

Lisa Viru-Nigula valla tulude eelarve

Lisa Viru-Nigula valla kulude eelarve

Lisa Viru-Nigula valla investeerimistegevuse eelarve

Lisa Viru-Nigula valla finantseerimistegevuse eelarve

Lisa Seletuskiri Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve juurde

/otsingu_soovitused.json