Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kunda linna jäätmekava 2015-2020

Kunda linna jäätmekava 2015-2020 - sisukord
  Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2015, 53

  Kunda linna jäätmekava 2015-2020

  Vastu võetud 31.03.2015 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ning jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kunda linna jäätmekava 2015-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavolikogu 02. juuni 2009 määrus nr 10 „Kunda linna jäätmekava 2009-2013“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaido Veski
  Linnavolikogu esimees

  Lisa  Kunda linna jäätmekava 2015-2020

  /otsingu_soovitused.json