HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tarvastu Lasteaia arengukava aastateks 2021–2024 kinnitamine

Tarvastu Lasteaia arengukava aastateks 2021–2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2021, 5

  Tarvastu Lasteaia arengukava aastateks 2021–2024 kinnitamine

  Vastu võetud 31.03.2021 nr 142

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ning Viljandi Vallavolikogu 29.01.2020 määruse nr 91 „Viljandi valla haridusasutuste arengukavade ja põhimääruste koostamise, kinnitamise ja muutmise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tarvastu Lasteaia arengukava aastateks 2021–2024 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Tarvastu Lasteaia arengukava aastateks 2021–2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json