Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 69

  Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

  Vastu võetud 09.03.2010 nr 14

  Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõikest 2 ja § 22 lõike 1 punktist 2 ning kooskõlas Maksukorralduse seaduse § 3 lõikega 3, § 5 lõikega 2 ja Kohalike maksude seaduse § 2 lõikega 1, § 5 punktiga 6 ja § 11, Rae Vallavolikogu määrab,

  § 1.  Kehtestada teede ja tänavate sulgemise maks vastavalt lisale 1.

  § 2.  Rae Vallavalitsusel kehtestada:


  1) Rae valla üldkasutatavate, valla teederegistris olevate teede ja tänavate sulgemise kord;
  2) teede ja tänavate sulgemise taotluse vorm;
  3) teede ja tänavate sulgemise loa vorm;
  4) maksuotsuse vorm.

  § 3.  Kehtestada valla tänavate gruppideks jaotus vastavalt lisale 2.

  § 4.  Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 24.10.1995 määrus nr 60 "Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine".

  § 5.  Rae Vallavalitsusel avaldada määrus ajalehes, milles Rae vald avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

  § 6.  Määrus jõustub 13.03.2010.

  Agu Laius
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Teede ja tänavate sulgemise maks

  Lisa 2 Rae valla teede ja tänavate jaotus gruppideks