ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2015, 16

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Vastu võetud 30.10.2014 nr 24
RT IV, 12.11.2014, 24
jõustumine 15.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2015RT IV, 08.05.2015, 111.05.2015

Määrus kehtestatakse "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" paragrahvi 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2026 kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
[RT IV, 08.05.2015, 1 - jõust. 11.05.2015]

§ 2.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud)

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

Lisa Rapla valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 (lisadega saab tutvuda valla kodulehel)
[RT IV, 08.05.2015, 1 - jõust. 11.05.2015]