Teksti suurus:

Saaremaa Vallavalitsuse 2. aprilli 2019. a määruse nr 4 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 13

Saaremaa Vallavalitsuse 2. aprilli 2019. a määruse nr 4 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine

Vastu võetud 30.04.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavalitsuse 2. aprilli 2019. a määruse nr 4 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine

  Saaremaa Vallavalitsuse 2. aprilli 2019. a määruses nr 4 "Valimisjaoskondade moodustamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse volitusnormi tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2 alusel.“;
  2) määruse paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) valimisjaoskond nr 8 – 20.05.2019, 22.05.2019 ja 26.05.2019 Kuivastu mnt 33, Orisaare alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Orissaare teenuskeskus), 22.05.2019 Tagavere küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Tagavere seltsimaja);“;
  3) määruse paragrahvi 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„10) valimisjaoskond 10 – 20.05.2019, 22.05.2019 ja 26.05.2019 Kooli tn 12, Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Leisi teenuskeskus), 21.05.2019 Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Pärsama kultuurimaja);
  4) määruse paragrahvi 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„11) valimisjaoskond 11 – 20.05.2019 ja 26.05.2019 Soo tn 4, Aste alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Aste klubi), 21.05.2019 Kooli, Liivanõmme küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Kaarma koolihoone), 22.05.2019 Külakeskuse, Eikla küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Eikla klubi);“;
  5) määruse paragrahvi 2 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„18) valimisjaoskond nr 18 – 20.05.2019, 22.05.2019 ja 26.05.2019 Posti tn 15, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (Valjala teenuskeskus), 21.05.2019 Sakla küla, Saaremaa vald, Saare maakond (Sakla seltsimaja).“.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Kaire Müür
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json