Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019-2022+

Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019-2022+ - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 22

Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019-2022+

Vastu võetud 25.04.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 97 lõike 1 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla teehoiukava

  Kehtestada Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019-2022+ vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määrusega nr 44 kehtestatud ,,Põhja-Sakala valla 2018. aasta teehoiukava“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019-2022+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json