Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2019. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2019, 25

  Lääne-Harju valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 30.04.2019 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel ning arvestades Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 määrust nr 1 „Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve”.

  § 1.   Võtta vastu Lääne-Harju valla 2019. aasta 1. lisaeelarve (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Tammur
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lääne-Harju valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json