SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 14

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ning Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrad

  Kehtestada sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:
  1) sünnitoetus 400 eurot;
  2) matusetoetus 250 eurot;
  3) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 80 eurot kuus;
  4) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 60 eurot kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. a määrus nr 2 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajast avaldamist ning rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json