Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 15

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 111

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 15 ja § 26 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 25.01.2018. määrust nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muudetakse järgmiselt:

  (1) § 2 punkt 1 sõnastatakse: „ Hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega ja/või kõrvalekaldega isik, kes vajab abi igapäevaelutoimingute sooritamisel.“

  (2) § 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

  (3) § 6 lõike 5 punkt 5 sõnastatakse: „keskmise puudega või puuduva puudeastmega lapse hooldamise eest.“

  (4) § 8 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

  (5) § 11 lõige 1 sõnastatakse: „Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja hoolekandekomisjoni otsusega 14 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.“

  (6) § 13 lõige 5 sõnastatakse: „Hooldajatoetust ei maksta puuduva puudeastmega ja keskmise puudega inimese hooldamise eest.“

  (7) § 14 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2020.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json