Teksti suurus:

Mäetaguse Vallavolikogu 16.02.2012 määruse nr 79 „Videovalve kord“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 31

Mäetaguse Vallavolikogu 16.02.2012 määruse nr 79 „Videovalve kord“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 126

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu 16.02.2012 määrus nr 79 „Videovalve kord“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json