Teksti suurus:

Määruse muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2020, 74

Määruse muutmine

Vastu võetud 28.04.2020 nr 102

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr“ paragrahvile 3 Rakendussätted lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Määruse § 2 lõikes 1 märgitud tasu võtmise kohustust ei kohaldata juhul, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 16. märtsist 2020.

Aino Viinapuu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json