Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2016, 19

Saue valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.05.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 ja Saue Vallavolikogu 27. augusti 2015. aasta määruse nr 16 „Saue valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lõigete 3 ja 6 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2016. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2016. aasta I lisaeelarve