Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Haldusreformi käigus moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse - Türi valla - volikogu valimiseks valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2017, 32

Haldusreformi käigus moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse - Türi valla - volikogu valimiseks valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 06.06.2017 nr 4

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 „Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustub haldusreformi käigus 15. oktoobril 2017 toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste välja kuulutamise päeval Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald. Lähtudes eelmärgitust, kehtestatakse määrus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ning § 22 lõigete 1 ja 2 ning § 47 lõike 2 alusel, arvestades haldusreformi seaduse § 7 lõikes 5 sätestatut.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Türi valla volikogu valimisteks moodustatakse Türi valla, Käru valla, Väätsa valla, haldus-territooriumil 1 valimisringkonnas 7 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Tolli tn 62, Türi linn, Türi vald, Järva maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Hariduse tn 1, Türi linn, Türi vald, Järva maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Tehnikumi tn, Särevere alevik, Türi vald, Järva maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Estonia pst 1, Oisu alevik, Türi vald, Järva maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Sauna tn 2, Kabala küla, Türi vald, Järva maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru vald, Rapla maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Pikk tn 3, Väätsa alevik, Väätsa vald, Järva maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 2;
 2) valimisjaoskond nr 3;
 3) valimisjaoskond nr 4;
 4) valimisjaoskond nr 5;
 5) valimisjaoskond nr 6;
 6) valimisjaoskond nr 7.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 2;
 2) valimisjaoskond nr 6;
 3) valimisjaoskond nr 7.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Tolli tn 62, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Türi vald;
 2) valimisjaoskond nr 6 aadressil Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru vald, Rapla maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Käru vald;
 3) valimisjaoskond nr 7 aadressil Pikk tn 3, Väätsa alevik, Väätsa vald, Järva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Väätsa vald.

§ 5.  Määruse kehtivus

 (1) Haldusreformi käigus moodustuva Türi valla volikogu valimiseks asjaomaste vallavalitsuste, s.o Käru Vallavalitsuse, Türi Vallavalitsuse ja Väätsa Vallavalitsuse määrused valimisjaoskondade moodustamiseks avaldatakse üldises korras Riigi Teatajas. Käesolev määrus hakkab kehtima kolmandal päeval, mil kõigi asjaomaste vallavalitsuste määrused on Riigi Teatajas avaldatud.

 (2) Määrus kehtib 1. jaanuarini 2018.

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

/otsingu_soovitused.json