Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 19

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.05.2018 nr 30

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määrust nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ (RT IV, 03.05.2018, 139) (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:

  (1) määruse § 23 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:

“(2) Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas ning kellele on tagatud üldhooldusteenus Türi valla asutuse kaudu, määratakse üldhooldusteenuse tasu järgmiselt:

1) isik, kes kasutab teenuse osutamisel igapäevaeluks ruumi üksinda, tasub teenuse eest 140% teenust osutava Türi valla asutuse eelarveaasta tegevuskulust;

2) isik, kes kasutab teenuse osutamisel igapäevaeluks ruumi kahekesi, tasub teenuse eest 93% teenust osutava Türi valla asutuse eelarveaasta tegevuskulust.“;

  (2) määruse § 23 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:

“(21) Tegevuskulu suuruse ühe isiku kohta määrab igaks eelarveaastaks vallavalitsus. Tegevuskulu hulka arvutatakse asutuse majandamiskulu ja personalikulu. Tegevuskulu hulka ei arvestata isiku personaalsetest vajadustest lähtuvaid lisateenuseid (retseptiravimite, abi- ja hooldusvahendite jm kulu).“;

  (3) määruse § 120 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:

„§ 120. Õigus hüvitisele

Õigus hüvitisele on Türi vallast sotsiaalhoolekandelist abi saama õigustatud isikul, kellele on tagatud üldhooldusteenus ning isikul puudub võimekus tasuda täies ulatuses üldhooldusteenuse tasu.”.Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json