HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 26

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimääruse § 25 lõike 3 punkti 10 ja § 38 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Tori vallas asuva Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli lapsevanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ja selle tasumise kord.

§ 2.   Osalustasu määrad

  (1) Osalustasu määraks tava-, süva- ja vabaõppe osakonnas ühes kuus on 7% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Tava-, süva- ja vabaõppe osalustasu makstakse õppeperioodil septembrist maini ehk 9 kuud õppeaastas.

  (3) Lapsevanema osalustasu määraks ettevalmistusklassis ühes kuus on 7% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (4) Ettevalmistusklassi osalustasu makstakse õppeperioodil oktoobrist aprillini ehk 7 kuud õppeaastas.

  (5) Täiskasvanuõppe osalustasu ühe tunni määraks on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Täiskasvanuõppe osalustasu arvestatakse ja makstakse tunnipõhiliselt.

§ 3.   Osalustasu maksmise kord ja osalustasust osaline vabastamine

  (1) Osalustasu määr tasutakse Tori Vallavalitsuse finantsosakonna poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 25.-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Ühest perest pärit Tori valla Karl Rammi nimelises Sindi Muusikakoolis õppiva pere teise lapse eest tasub vanem kuus 50% osalustasu määrast.

  (3) Ühest perest pärit Tori valla Karl Rammi nimelises Sindi Muusikakoolis õppiva pere kolmanda ja järgmiste laste eest vanem osalustasu ei maksa.

  (4) Käesoleva paragrahvi punktides 2 ja 3 sätestatud soodustuse saamise tingimuseks on vähemalt ühe lapsevanema ja laste elukoht rahvastikuregistri andmetel Tori vallas.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json