Teksti suurus:

Viljandi linna heakorraeeskirja muutmine ja täiendamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 35

Viljandi linna heakorraeeskirja muutmine ja täiendamine

Vastu võetud 31.05.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel ning on kooskõlas ehitusseadustiku § 19, § 92 lõigetega 1 ja 3, § 97 lõigetega 1 ja 6.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavolikogu poolt 30.01.2013 vastu võetud määruse nr 147 (edaspidi määrus) preambulit ning sõnastada see järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel ning on kooskõlas ehitusseadustiku § 19, § 92 lõigetega 1 ja 3, § 97 lõigetega 1 ja 6“.

§ 2.   Sõnastada määruse paragrahvi 3 punkt 2 uuesti ning lisada punktid 21 ja 22 ja sõnastada need järgmiselt:

§ 3.   Asendada määruse paragrahvis 3 punktis 3 esimeses lauses sõna „teeseadus“ sõnaga „ehitusseadustiku § 97 punktile 6“.

§ 4.   Lisada määruse paragrahvi 3 punkt 51 ja sõnastada see järgmiselt: „51) vältima oma kinnistul kasvavate puude ja põõsaste okste kasvamist õhuliinidesse. Õhuliinidesse kasvanud okstest tuleb viivitamatult teatada õhuliinide omanikule.“

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json