HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 4

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 2 punkti 1 ja “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkondade määramine

  (1) Määrata Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnad külade kaupa lastele, kes saavad jooksva õppeaasta 1. oktoobriks 3-aastaseks kuni koolikohustuse täitma asumiseni, järgmiselt:
  1) Riisipere Lasteaed – Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara;
  2) Turba Kool – Turba alevik, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Viruküla, Nurme, Tabara;
  3) Kernu Põhikool – Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste;
  4) Ruila Põhikool – Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna, Laitse, Metsanurga, Muusika, Pohla, Ruila, Vansi;
  5) Saue lasteaed Midrimaa – Saue linn, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa, Valingu, Vanamõisa;
  6) Laagri Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  7) Tuleviku Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  8) Veskitammi Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  9) Nõlvaku Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  10) Ääsmäe Lasteaed – Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Jõgisoo küla Keila jõest lõuna poole jääv osa, Tagametsa, Tuula, Ääsmäe, Metsanurga, Muusika.
  11) Kotka Lasteaed - kogu Saue valla territoorium.

  (2) Määrata Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks 1,5 kuni jooksva aasta 1. oktoobriks 3-aastaseks saavatele lastele kogu Saue valla territoorium.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määrus nr 33 „Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonna määramine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist, välja arvatud lõike 1 punkt 11, mis jõustub 1. septembril 2022.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json