Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 20.09.2012. a määruse nr 20 „Narva Noorteparlamendi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 8

Narva Linnavolikogu 20.09.2012. a määruse nr 20 „Narva Noorteparlamendi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 2, 3 ja 4 alusel


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 20.09.2012. a määruses nr 20 "Narva Noorteparlamendi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 1 lõige 8 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(8) Parlamendi tegevust koordineerib Narva Noortekeskus.“

  (2) Määruse § 2 lõike 3 punkt 11 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„11) parlamendi tegevuse kohta informatsiooni levitamine ja selle edastamine linna asutustele ja organisatsioonidele, sotsiaalvõrgustike pidamine;“

  (3) Määruse § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Parlamendis on 31 liiget, kes on valitud 7.-11. klasside õpilaste, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoha õpilaste ning linna üliõpilaste hulgast.“

  (4) Määruse § 3 lõige 5 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(5) Hääletamisõigus on 7.-12. klasside õpilastel, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoha õpilastel ja linna üliõpilastel. Hääletada tohib ainult oma õppeasutuses.“

  (5) Määruse § 3 lõige 12 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(12) Mandaatide jaotamine toimub proportsionaalselt igas õppeasutuses 7.-11. klasside õpilaste, üliõpilaste ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekohas õpilaste arvule. Täitmata jäänud mandaate saavad suurima häälte arvu saanud parlamendi põhikoosseisu mitte pääsenud kandidaadid.“

  (6) Määruse § 4 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„2) kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel istungil;“

  (7) Määruse § 5 lõige 3 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(3) Koosseisu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 4 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja päevakord. Istungi päevakord avalikustatakse vähemalt 3 päeva enne istungi toimumist.“

  (8) Määruse § 5 lõige 7 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(7) Parlamendil võivad olla välisvaatlejad, kellel puudub noortevolikogu istungil hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses. Välisvaatlejaks võib saada iga Narva õpeasutuse õpilane või üliõpilane esitades selleks parlamendile vastava vabas vormis motivatsioonikirja.“

  (9) Määruse § 6 lõige 2 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(2) Parlamendis vabanenud liikme kohale määrab juhatus uue liikme välisvaatlejate seast, kes löövad aktiivselt kaasa noortevolikogu tegevuses, või võtab parlamendis vabanenud liikme kohale sama õppeasutuse valimisjaoskonnas parlamendi valimistel enim hääli saanud noort, kes valimiste tulemusel ei ole parlamendi liikmeks saanud, kuid soovib parlamendi liikmeks saada.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json