HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Simuna Kooli arengukava kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 23

Simuna Kooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Simuna Kooli arengukava aastateks 2021-2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrus nr 2 „Simuna Kooli arengukava kinnitamine”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa Simuna Kooli arengukava 2021-2025 

/otsingu_soovitused.json