Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 41

Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas

Vastu võetud 24.03.2016 nr 7
RT IV, 05.04.2016, 5
jõustumine 08.04.2016, rakendatakse alates 01.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2016RT IV, 28.04.2016, 2801.05.2016
09.06.2016RT IV, 16.06.2016, 420.06.2016
27.05.2021RT IV, 08.06.2021, 1011.06.2021, rakendatakse alates 02.02.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike1 punkti 10, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4 ning 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sõidusoodustuste saamise tingimused ja kord bussiveol isikutele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Narva linn.

  (2) Õigust soodustustele annab isikustatud ühiskaart või kiipkaart, mis kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

  (3) Sõidusoodustuste andmine toimub selleks linnaeelarves ettenähtud vahendite piires. Soodustuste andmist korraldab ning selleks eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Soodussõit linnaliinidel, kus reisijate vedu toimub ainult Narva linna piires

  (1) Linnaliinidel, kus reisijate vedu toimub ainult Narva linna piires, omavad tasuta sõidu õigust:
  1) 66-aastased ja vanemad isikud;
  2) vähemalt 80% töövõimekaotusega, puuduva töövõimega ja raske puudega isikud;
[RT IV, 08.06.2021, 10 - jõust. 11.06.2021, rakendatakse alates 02.02.2022]
  3) kuni 19-aastased (kaasaarvatud) põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilased ajavahemikul 01. september – 20. juuni;
  4) Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad.

  (2) Linnaliinidel, kus reisijate vedu toimub ainult Narva linna piires kehtestatakse järgmised sõidupileti soodushinnad:

Ühekordne sõidupilet kuni 65-aastasele vanaduspensionärile (kuni 30 sõidupiletit kuus)0,37 eurot
Kuusõidupilet kuni 65-aastasele vanaduspensionärile12,15 eurot
Ühekordne sõidupilet 65-aastasele pensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja Ida-Eesti Pimedate Ühingu igakuises nimekirjas esitatud nägemispuudega isikutele (kuni 30 sõidupiletit kuus)0,25 eurot
Kuusõidupilet 65-aastasele pensionärile, sügava puudega isiku või puudega lapse saatjale ja Ida-Eesti Pimedate Ühingu igakuises nimekirjas esitatud nägemispuudega isikutele7,7 eurot
Kuusõidupilet kuni 19-aastastele (kaasaarvatud) põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilastele ajavahemikul 21. juuni – 31. august6,4 eurot

§ 3.   Soodussõit linnapiire ületavatel liinidel

  (1) Vanaduspensionärid vanuses kuni 65 aastat omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,13 eurot pileti maksumusest. Pensionärid vanuses 65 kuni 66 aastat omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,25 eurot pileti maksumusest. 66-aastased ja vanemad isikud, vähemalt 80% töövõimekaotusega, puuduva töövõimega ja raske puudega isikud ning sügava puudega isiku ja puudega lapse saatjad omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,5 eurot pileti maksumusest.
[RT IV, 08.06.2021, 10 - jõust. 11.06.2021, rakendatakse alates 02.02.2022]

  (2) Õigus soodustusele kehtib tööpäeviti ajavahemikul 15. aprill – 15. oktoober avalikel liinidel nr 34, 36, 37, 38, 39, 41.
[RT IV, 08.06.2021, 10 - jõust. 11.06.2021, rakendatakse alates 02.02.2022]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.06.2021, 10 - jõust. 11.06.2021, rakendatakse alates 02.02.2022]

  (4) Linnapiire ületavatel liinidel kehtib soodussõit samuti nagu linnaliinidel Narva linna piirides.
[RT IV, 16.06.2016, 4 - jõust. 20.06.2016]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 28.04.2016, 28 - jõust. 01.05.2016]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 28.04.2016, 28 - jõust. 01.05.2016]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Rakendada määrust alates 01.05.2016.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json