Teksti suurus:

Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine)

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2022, 1

Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine)

Vastu võetud 26.05.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 21, § 26, § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta lisa 1 „Narva linna 2022.aasta koondeelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 2.   Muuta lisa 2 „Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 3.   Muuta lisa 3 „Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 4.   Muuta lisa 4 „Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 5.   Muuta lisa 5 „Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos“ ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 6.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json